zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

MPZP

Prawo lokalne

Prawo w Legionowie zakazuje wykorzystywania paliw stałych, np. węgla, w nowopowstających budynkach
od 2001 r.

Kontakt ws. MPZP

Referat Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Legionowo, II piętro (pokoje 3.07, 3.08)
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo

tel. /22/ 766 40 60
/22/ 766 40 61

adres e-mail:
kancelaria@um.Legionowo.pl

Informacje

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (pot. plan miejscowy, MPZP) – akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).

Od 2001 roku w nowo wybudowanych na terenie Legionowa budynkach nie można używać paliw stałych, takich jak węgiel. Zgodnie z § 30 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalono, że:

  • Potrzeby cieplne projektowanego budownictwa wielorodzinnego należy zaspakajać z miejskiego systemu ciepłowniczego.
  • Zaspakajanie potrzeb cieplnych innego niż wymienione w pkt.1) budownictwa, w tym jednorodzinnego może nastąpić:
    • z miejskiego systemu ciepłowniczego,
    • z indywidualnych źródeł ciepła opalanych na gaz ziemny lub paliwa płynne bez siarkowe,
    • źródeł odnawialnych.
  • Zaleca się przebudowę istniejących kotłowni opalanych paliwem stałym na gaz ziemny lub paliwa płynne bez siarkowe.

Przejdź do uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego →