zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Deklaracje

W przypadku niezłożenia deklaracji będzie przeprowadzone postępowanie administracyjne oraz wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poddane będą nadal egzekucji administracyjnej.


KTO MA OBOWIĄZEK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Właściciele i współwłaściciele oraz zarządcy nieruchomości są obowiązani złożyć i zmieniać na bieżąco deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku współwłasności deklarację wypełnia osobno każdy ze współwłaścicieli, dotyczy to również małżonków.

W przypadku mieszkańców bloków SMLW, KZB i wspólnot mieszkaniowych robią to za nich  zarządcy nieruchomości.


TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Pierwsza deklaracja w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklaracja jest bardzo prosta i krótka – wystarczy ją wypełnić, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Legionowo przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, stanowiska nr 1 i 2 w Biurze Obsługi Klienta.

Deklarację można również wysłać pocztą lub wypełnić on-line poprzez platformę e-PUAP.

W związku ze zmianą wzoru deklaracji, formularze deklaracji dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo oraz na stronie internetowej.

Plik do pobrania: Deklaracja (142 KB) - nowe deklaracje obowiązują od 10 lutego 2021 r.


OPŁATY

Od października 2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku gospodarowania odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów stosuje się opłatę podwyższoną w wysokości 56,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.


Dodatkowych informacji udziela:

Jacek Kaca, Elżbieta Ejdys
tel. 22 766 40 17 lub 22 766 41 17
e-mail: odpady@um.legionowo.pl