zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

LXIV sesja Rady Miasta Legionowo

24 kwietnia 2024
Ratusz, sala konferencyjna
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LXIV sesję Rady Miasta Legionowo 24 kwietnia 2024 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miasta Legionowo na 2 miesiące przed upływem kadencji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2024 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2024 – 2030.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługę teleopieki dla mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Miejskiej Legionowo na lata 2024 - 2028.
 11. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta Legionowo w 2024 roku.
 12. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 13. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański

Na grafice napis Rada Miasta