zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Rewitalizacja

to ostatnio bardzo popularne i często używane hasło. Niestety, w wielu przypadkach jest ono stosowane błędnie. Ważne jest zatem właściwe zdefiniowanie pojęcia rewitalizacji i określenie czego tak naprawdę ona dotyczy.

Na przygotowanie nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji miasto Legionowo pozyskało dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, z którego sfinansowane zostały m.in. warsztaty dla mieszkańców mające na celu wspólne wypracowanie zapisów Programu.

Zespół ds. Rewitalizacji

  1. Erazm Domański
  2. Rafał Florczyk – Przewodniczący
  3. Elżbieta Głos
  4. Jacek Jóźwiak – Zastępca Przewodniczącego
  5. Anna Łaniewska
  6. Piotr Mrozek
  7. Robert Nowiński
  8. Artur Pawłowski
  9. Tamara Stasiak
  10. Patrycja Wolińska

W skład zespołu wchodzą: przedstawiciele prezydenta miasta,  mieszkańców, przedsiębiorców i NGO.

Po kliknięciu w okładkę pojawi się Uchwała dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023. (link)


Informacja ws. prawa pierwokupu – Urząd Miasta Legionowo wydaje zaświadczenia dot. prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Wypełniony wniosek (wniosek dostępny jest w Referacie Strategii i Funduszy Zewnętrznych pok. 3.23, 3.24 lub do pobrania w wersji elektronicznej - plik pdf. 70,1 KB ), wraz z pokwitowaniem wniesienia opłaty skarbowej należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.