zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Ogólne informacje

1.1. Położenie geograficzne

Legionowo leży w centralnej części Niziny Mazowieckiej, w Kotlinie Warszawskiej, między 52°25' i 52°23' szerokości geograficznej północnej, a 20°53' i 20°59' długości geograficznej wschodniej.

1.2. Położenie administracyjne

Miasto Legionowo leży w województwie mazowieckim, jest stolicą powiatu legionowskiego oraz siedzibą Gminy Legionowo, która swoim zasięgiem obejmuje wyłącznie miasto.

1.3. Powierzchnia, ludność

Legionowo zajmuje 13,6 km2 powierzchni, z czego na tereny zabudowane przypada 80% (w tym przemysłowe 20%), tereny leśne i rolne 20%. Legionowo zamieszkuje 50 000 osób. Na 1 km2 przypada 3 680 mieszkańców.

1.4. Zmiany środowiska przyrodniczego wskutek działalności człowieka

Miasto Legionowo powstało na obszarze wywodzącym się z dóbr Jabłonna, które należały do rodziny Potockich. Nazwa Legionowo funkcjonuje od 1919 roku. Zaczątkiem miejscowości była stacja kolejowa na trasie Kolei Nadwiślańskiej. W okresie międzywojennym była to osada letniskowa. Prawa miejskie uzyskało Legionowo w 1952 r.

Burzliwy rozwój miasta miał miejsce w latach 70-tych, kiedy to wybudowano "fabrykę domów" (Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Mazowsze"), a z jej pomocą osiedla mieszkaniowe. Legionowo straciło wówczas charakter wypoczynkowy stając się sypialnią Warszawy. Urbanizacja i szybki rozwój spowodowały szereg problemów ekologicznych. Na obszarze nowych osiedli z wielkiej płyty roślinność naturalna została zniszczona. Wokół fabryki domów w związku z eksploatacją wód podziemnych powstał głęboki lej depresyjny. Ponadto fabryka wraz z ciepłownią miejską i ciepłowniami osiedlowymi zanieczyszczały powietrze.

Po 1989 roku sytuacja zmieniła się na lepsze. PBO "Mazowsze" nie poradziło sobie w warunkach gospodarki rynkowej. Powstała Gmina Legionowo, której władze starają się rozwijać miasto w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym. Aktualnie największym zagrożeniem środowiska w mieście jest gwałtowny wzrost ruchu samochodowego, a co za tym idzie zanieczyszczenie powietrza i gruntu przez substancje zawarte w spalinach.

1.5. Podział Legionowa na dzielnice

Podział Legionowa zaprezentowany w niniejszym opracowaniu funkcjonuje w powszechnym użyciu choć brak jakiś oficjalnych uregulowań w tym zakresie. Granice poszczególnych dzielnic podane poniżej należy traktować orientacyjnie. Wyróżniono następujące jednostki: dzielnica Centrum, osiedle Jagiellońska, osiedle Sobieskiego, osiedle Piaski, dzielnice: Bukowiec A, B, C, Ludwisin, Przystanek, III Parcela, Łajski (Fig. 1).

Fig. 1. Podział Legionowa na dzielnice

 

 • Dzielnicę Centrum (nr 1) ograniczają tory kolejowe od NE, ul. Warszawska od SE, ul.Jagiellońska od SW i ul. Parkowa od NW. Należą tu także okolice stadionu miejskiego.
 • Osiedle Jagiellońska (nr 2) zamyka się w obrębie ulic Wysockiego, Sobieskiego, Krasińskiego, Mickiewicza, Jagiellońskiej i Warszawskiej.
 • Osiedle Sobieskiego (nr 3) ograniczają ulice Warszawska, Sobieskiego, Rycerska i od SW granica gminy.
 • Osiedle Piaski (nr 4) od SW i NW ograniczają tory kolejowe, a od wschodu granica gminy i ul. Zegrzyńska.
 • Dzielnica Bukowiec A (nr 5) położona jest między ul. Warszawską, Wiejską, torami kolejowymi, a granicą gminy, którą stanowi zwarty kompleks leśny.
 • Bukowiec B (nr 6) od SW ograniczają od SW tory kolejowe od NW ul. Zegrzyńska, od NE ul. Strużańska, a od SE granica gminy.
 • Bukowiec C (nr 7) zajmuje obszar wydm ograniczony ulicami Strużańską, Zegrzyńską, Grudzie i granicą gminy.
 • Ludwisin od SE (nr 8) ograniczają ulice Rycerska i Mieszka I od SE, od NE ul. Sobieskiego, od NW ul. Parkowa, a od SW granica gminy.
 • Dzielnicę Przystanek (nr 9) ograniczają od N tory kolejowe, od SE ul. Parkowa, a od W granica gminy.
 • III Parcela ( nr 10 ) zajmuje obszar ograniczony od S i E torami kolejowymi od N Al. Legionów (wraz z cmentarzem), a od W granicą gminy.
 • Dzielnica Łajski (11) zajmuje obszar na północ od cmentarza i Al. Legionów do granic gminy (wraz z terenami przemysłowymi).

Objaśnienia skrótów:

N - północ
E - wschód
S - południe
W - zachód
NE - północny wschód
NW - północny zachód
SE - południowy wschód
SW - południowy zachód