zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Strategia dla seniorów

Konsultacje Strategii na rzecz seniorów

Prezydent Miasta Legionowo ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie  projektu "Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026".

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej – Zarządzenie Prezydenta Miasta Legionowo Nr 232/2022

Termin prowadzenia konsultacji - od 19 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. Projekt strategii zamieszczono poniżej:

Plik pdf. Projekt Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026 - (pobierz plik - rozmiar 1.4 MB) . W sprawie uzyskania dostępu alternatywnego do treści tekstu projektu należy kontaktować się z: Panem Romanem Biskupskim telefon: 22 784 05 15 adres email: spp-nadzieja@wp.pl


ARCHIWALNE

"Strategia działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2015-2020” ma za zadanie objąć docelowo wszystkich mieszkańców Legionowa w wieku powyżej 60 lat, czyli około 12 tysięcy osób.

Ma ona na celu stworzenie miasta przyjaznego seniorom poprzez udzielane im wsparcie, ich aktywizację i wykorzystanie drzemiącego w tej grupie społecznej potencjału, jak również opiekę nad nimi.

Zawarte w niniejszym dokumencie zapisy będą realizowane przez samorząd, organizacje pozarządowe i inne jednostki w zależności od środków finansowych posiadanych przez Gminę Legionowo, jednostki realizujące program (zarówno organizacje pozarządowe, jak i inne instytucje) oraz środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

 • Struktura demograficzna Legionowa

  dodano: 20 lipca 2017

  Liczba mieszkańców Legionowa na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 53 609 osób, w tym 51 846 stałych mieszkańców i 1 763 osoby zameldowane na pobyt czasowy

  (Dane dotyczące liczby mieszkańców wg wieku i płci pochodzą z ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Miasta Legionowo).

  W tej liczbie 25 114 osób stanowili mężczyźni, natomiast kobiet było 28 507.

 • Sytuacja seniorów w Legionowie

  dodano: 20 lipca 2017

  Podstawą do prac nad strategią działań na rzecz legionowskich seniorów stała się diagnoza ich obecnej sytuacji w społeczności lokalnej, ich potrzeb, oczekiwań.

  By sformułować jakiekolwiek wnioski i przedstawić propozycje kierunków działań na rzecz poprawy sytuacji starszych mieszkańców Legionowa, konieczne było zbadanie, jaki jest stan obecny w różnych aspektach życia lokalnej społeczności, co funkcjonuje dobrze, a co należałoby poprawić czy uzupełnić.