zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Konkursy, oferty, dotacje

współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Nowe wzory druków - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty, konkursy

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

  dodano: 31 maja 2021

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych”.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 26 maja 2021

  Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis: Oferty, konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 13 maja 2021

  Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo. Nazwa zadania: „Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej”.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 27 kwietnia 2021

  Rodzaj zadania publicznego: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis: Urząd Miasta

  Wykaz Małych Grantów - kwiecień 2021

  dodano: 26 kwietnia 2021

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za kwiecień 2021 roku, stan na dzień 26.04.2021 r.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice: Oferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 21 kwietnia 2021

  Oferent: Fundacja "Wolontariat - bo warto pomagać", rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Wspieranie mieszkańców Legionowa, w tym seniorów, w czasie zagrożenia pandemią COVID-19. Prowadzenie punktu wsparcia dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Edycja 1/2021

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 14 kwietnia 2021

  Oferent: Stowarzyszenie „Wolontariat Legionowo”.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty, konkursy

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  dodano: 9 kwietnia 2021

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie konsultacji psychologicznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 7 kwietnia 2021

  Oferent: Fundacja Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 12 marca 2021

  Oferent: Fundacja Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli, Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Ochrona Zdrowia Psychicznego w czasie pandemii w Legionowie.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 4 marca 2021

  Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, Nazwa zadania: Prowadzenie konsultacji psychologicznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo, w szczególności z uzależnieniami, fobią społeczną, lękami, depresją, nadmierną agresją, złością, zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z koncentracją i innymi trudnościami natury egzystencjalnej..

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Urząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2021 - luty

  dodano: 11 lutego 2021

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za luty 2021 roku, stan na dzień 11.02.2021 r.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 28 stycznia 2021

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r.  i nabór do komisji konkursowej

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 20 stycznia 2021

  Oferent: Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja", Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Tytuł zadania: Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów "Trzeciego Wieku".

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice: Oferty/Konkursy

  Informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert

  dodano: 11 stycznia 2021

  Mając na uwadze ograniczenia wynikające z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2316), w szczególności o których mowa w § 28 tego rozporządzenia oraz specyfikę zadań objętych postępowaniem konkursowym i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo odbiorców tych zadań, odwołuje się, ogłoszony zarządzeniem nr 285/2020 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 11 grudnia 2020 r., otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo - Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku”.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Urząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2020 - grudzień II

  dodano: 22 grudnia 2020

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za grudzień 2020 rok, stan na dzień 22.12.2020 r.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Oferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 14 grudnia 2020

  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Urząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2020 - grudzień

  dodano: 14 grudnia 2020

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za grudzień 2020 rok.