zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Konkursy, oferty, dotacje

współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Nowe wzory druków - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis Konkursy/Oferty

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

  dodano: 22 lutego 2024
  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo.
 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis oferty/konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 2 lutego 2024

  Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo pn.: Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis oferty/konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 29 stycznia 2024

  Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - rozwój uzdolnień, talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo na kwotę 20 000 zł.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis Oferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 24 stycznia 2024

  Treść: Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo pn.: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo”.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/konkursy

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  dodano: 4 stycznia 2024

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku” .

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/konkursy

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  dodano: 3 stycznia 2024

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych”.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis Oferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 5 grudnia 2023

  Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis Oferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 5 grudnia 2023

  Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis oferty/konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 24 października 2023

  Oferent: Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS. Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Spotkanie wigilijne dzieci i młodzieży.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis oferty/konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 18 października 2023
  Oferent: Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo. Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Akademia Rodzica - spotkania dla rodziców z Legionowa o tym, co ważne i trudne w rodzicielstwie.
 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis oferty/konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 16 października 2023

  Oferent: Stowarzyszenie "Wolontariat Legionowo". Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Integrowanie mieszkańców Legionowa i osiedla Piaski, w tym seniorów. Prowadzenie punktu wsparcia dla osób potrzebujących, w tym dla zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych oraz miejsca spotkań (kawiarenki integracyjnej). Pomoc w realizacji zakupów osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym seniorów, które nie mogą liczyć na pomoc bliskich. Organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych. Edycja nr 4/2023

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis oferty/konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 14 września 2023

  Prezentujemy ofertę małego grantu. Oferent: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego. Rodzaj zadania:
  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Harcerska Profilaktyka.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis: Urząd Miasta

  Wykaz Małych Grantów - sierpień 2023 r.

  dodano: 22 sierpnia 2023

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za 2023 rok, stan na 22.08.2023 r.

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis Oferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 18 lipca 2023

  Oferent: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego

 • Konkursy, oferty, dotacjeNa grafice napis oferty/konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 10 lipca 2023

  Oferent: Stowarzyszenie "Wolontariat Legionowo". Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.