zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Fundusze zewnętrzne

Projekty w trakcie realizacji

Fundusze Zewnętrzne od 2004 roku

Zestawienie projektów (listopad 2018) - (232,0 KB, PDF)

wartość projektów: 188 300 345,08 zł
kwota dofinansowania: 112 536 558,46 zł

Aktualności

 • Fundusze zewnętrzneDwie osoby, po lewej na wózku inwalidzkim

  Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023

  dodano: 7 marca 2023

  2 marca 2023 podpisana została pomiędzy Wojewodą Mazowieckim i Gminą Miejską Legionowo umowa na realizację projektu w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowany z Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego.

 • Fundusze zewnętrzneDwie ręce ułożone na sobie

  Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

  dodano: 6 marca 2023
  2 marca 2023 została podpisana z Wojewodą Mazowieckim umowa na realizację projektu w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowany z Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego.
 • Fundusze zewnętrzneDwie ręce ułożone na sobie

  Nabór do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

  dodano: 19 stycznia 2023
  Gmina Miejska Legionowo w roku 2023 po raz kolejny realizuje Program pn. „Opieka wytchnieniowa”. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany z Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wspieranie ich w codziennych obowiązkach albo zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnościami w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
 • Fundusze zewnętrzneDwie osoby, po lewej na wózku inwalidzkim

  Nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

  dodano: 10 stycznia 2023

  16 stycznia rozpoczyna się nabór uczestników do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023. Nabór jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo spełniających kryteria Programu.

 • Fundusze zewnętrzneKontakt i wtyczka elektryczna na trawie

  Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

  dodano: 5 stycznia 2023

  Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz CO2 na poziomie lokalnym i w województwie mazowieckim poprzez poprawę efektywności energetycznej infrastruktury użyteczności publicznej w Legionowie.

 • Fundusze zewnętrzneDwie ręce. Free pic.

  Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

  dodano: 30 grudnia 2022
  Gmina Miejska Legionowo w roku 2023 po raz kolejny realizuje Program pn. „Opieka wytchnieniowa”. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany z Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wspieranie ich w codziennych obowiązkach albo zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnościami w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
 • Fundusze zewnętrzneIkony oznaczające dostępność

  Projekt „Dostępny Urząd Miasta Legionowo”

  dodano: 25 listopada 2022

  Gmina Miejska Legionowo podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 • Fundusze zewnętrzneSprzęt komputerowy

  Zakup sprzętu i oprogramowania

  dodano: 7 września 2022
  Zwiększenie efektywności procesu nauczania podstawowego poprzez ułatwienie i zwiększenie stopnia przyswajania wiedzy przez uczniów oraz wsparcie dzieci i młodzieży w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji, w tym z zakresu technik informacyjnych, a także poprawa dostępu do edukacji podstawowej.
 • Fundusze zewnętrzneNa grafice godło i flaga Polski

  Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

  dodano: 21 marca 2022

  Gmina Miejska Legionowo w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.