zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Dwie osoby jedna na wóżku inwalidzkim

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Data dodania: 5 grudnia 2023

14 grudnia rozpoczyna się nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Nabór jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo spełniających kryteria Programu

Cofnij

Nabór uczestników odbywa się w ramach planowanej realizacji programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi asystentów nie zostaną zapewnione w przypadku niepodpisania umowy przez Gminę Miejską Legionowo i Wojewodę Mazowieckiego ws. realizacji Programu.

Szczegóły na temat programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 znajdują się na stronie rządowej.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Legionowo ul. Piłsudskiego 41 w terminie od dnia 14.12.2023 r. do 29.12.2023 r. W celu złożenia wniosku należy pobrać z biletomatu bilet z numerem dedykowanym programowi Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Na jeden numer ww. biletu złożyć można jeden wniosek. Bilet należy załączyć do wniosku. O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba dostępnych miejsc Urząd Miasta Legionowo zastrzega możliwość zmniejszenia liczby godzin przypadających na uczestnika. Zgłoszenia złożone przed 14 grudnia nie będą rozpatrywane. Wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Przed złożeniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Strategii i Funduszy Zewnętrznych tel. 22 766 40 74, 22 766 40 73.

Flaga i Godło Polski