zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • Plany zagospodarowania przestrzennegoPlan miasta do studium

  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

  dodano: 28 czerwca 2017

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w przeciwieństwie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie stawowi aktu prawa miejscowego. Studium określa jedynie ogólną politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania Gminy Miejskiej Legionowo.

 • Plany zagospodarowania przestrzennegoMiejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

  dodano: 21 lipca 2017

  Zamieszczone Plany Miejscowe służą do celów poglądowych, nie stanowią wypisu i wyrysu, o sporządzenie poświadczonego wypisu i wyrysu z planu należy zwrócić się do Referatu Planowania Przestrzennego.

 • Plany zagospodarowania przestrzennegoBiurko, komputer, plany

  Informacja o planach miejscowych w trakcie sporządzania

  dodano: 6 października 2022
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla części działki ozn. nr ewid. 202 w obr. ewid. nr 65 położonej przy ulicy Wysockiego w Legionowie
 • Plany zagospodarowania przestrzennegoZdjęcie z mapą geodezyjną

  Informacja o planach miejscowych w trakcie sporządzania

  dodano: 26 października 2023

  II. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru którego granice przebiegają następująco: od północy: wzdłuż granicy administracyjnej z gminą Wieliszew, od zachodu: wzdłuż granicy administracyjnej z gminą Wieliszew, północnej, zachodniej i południowej granicy działki o nr ewid. 138/4 z obrębu ewid. nr 5; od południa: wzdłuż południowej granicy działek o nr ewid. 138/1, 138/2, 138/3 z obrębu ewid. nr 5, południowej granicy działek o nr ewid. 138/4, 138/5, 138/6 z obrębu ewid. nr 5, wschodniej granicy działki o nr ewid. 138/6 z obrębu ewid. nr 5 i południowej granicy działki o nr ewid. 16/3 z obrębu ewid. nr 68; od wschodu: wzdłuż wschodniej i północnej granicy działki o nr ewid. 16/3 z obrębu ewid. nr 68.

 • Plany zagospodarowania przestrzennegoNa mapie geodezyjnej leżą: cyrkiel i ołówek

  Informacja o planach miejscowych w trakcie sporządzania

  dodano: 9 lutego 2024

  III. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru dla obszaru ograniczonego ul. Sowińskiego – ul. marsz. Józefa Piłsudskiego – ul. Jagiellońską – ul. Juliusza Słowackiego – terenem kolejowym – drogą krajową nr 61 ul. Warszawską.