zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Data dodania: 21 lipca 2017

Zamieszczone Plany Miejscowe służą do celów poglądowych, nie stanowią wypisu i wyrysu, o sporządzenie poświadczonego wypisu i wyrysu z planu należy zwrócić się do Referatu Planowania Przestrzennego.

Cofnij

II piętro (pokoje 3.07, 3.08) Urzędu Miasta Legionowo,
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo,

tel. 766 - 40 - 59 (60,61),
adres e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:

 1. Uchwała Nr XLI/492/2001 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 10 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa

  Załączniki do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo:
  Rysunek Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego w Legionowie - po kliknięciu w link otworzy się plik w formacie pdf. (12 MB)

  UWAGA: Nastąpiły zmiany Planu, patrz:
  Uchwała Nr XXIII/291/2008 z  dnia 03.09.2008 r
  oraz  Uchwała Nr XVI/189/2011 z dnia 28.12.2011 r. ),
   
 2. Uchwała Nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 03.09.2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa.

  Rysunek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta - plan Centrum po kliknięciu w link możliwe będzie ściągnięcie pliku w formacie pdf. (8 MB).


  (Granica Planu obejmuje tzw: Centrum Legionowa, Śródmieście, Oś. Jagiellońska, Oś. Batorego oraz Oś. Sobieskiego)

  UWAGA: Nastąpiły zmiany Planu, patrz:
  Uchwała Nr XV/173/2011 z  dnia 30.11.2011 r.
  Uchwała Nr XV/172/2011 z dnia 30.11.2011 r.)
  Uchwała nr XLIV/608/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014 r.,
  Uchwała nr XLIV/607/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014 r.
  oraz Uchwała nr XLIV/615/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014 r.
   
 3. Uchwała nr XV/173/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30.11.2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 23/1 z obrębu ewid nr 39,
   
 4. Uchwała nr XVI/189/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 135/1 z obrębu ewid. nr 5,
   
 5. Uchwała nr. XV/172/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30.11.2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 214/8, 214/6 ,część działki o nr ewid. 212/1 z obrębu ewid. nr 65
  wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dn. 09.01.2012 r.
   
 6. Uchwała  nr XXXII/424/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo
  (dla obszaru części tzw. Legionowo Przystanek oraz Dzielnicy Ludwisin),
  wraz z Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2013r.      

  Rysunek zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Legionowo po kliknięciu w link możliwe będzie ściągnięcie pliku w formacie pdf. (6,5 MB)
   
 7. Uchwała Nr XXXIV/459/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 1/801 z obrębu ewid. 63
   
 8. Uchwała Nr XLIV/608/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki onr ewid. 38/12 z obrębu ewid. nr 65
   
 9. Uchwała Nr XLIV/607/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 26/2 i 30/3 z obrębu ewid. nr 44
   
 10. Uchwała nr XLV/615/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewd. 200, 201/4 oraz część działki o nr ewid. 202 z obrębu ewid. 65
   
 11. Uchwała nr VII/68/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015 r.
   
 12. Uchwała nr IX/96/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2015 r.
   
 13. Uchwała nr XI/121/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 września 2015 r.
 14. Uchwała nr XVIII/238/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016 r.