zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

VI kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie (2023-2026)

W skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie wchodzą:

 • 3 przedstawicieli Rady Miasta Legionowo: Agnieszka Kobylińska, Anna Łaniewska, Piotr Zadrożny;
 • 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Legionowo: Rafał Florczyk i Ewa Sobierajska;
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych:
 1. Karolina Kępska -Tlaga – Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Działamy Lokalnie”
 2. Stefan Lasota - Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców
 3. Ewa Narożna - Towarzystwo Przyjaciół Legionowa
 4. Krystyna Reszka - Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie
 5. Agnieszka Świderska-Marciniak - Fundacja ”Pasja Życia im. s. Józefy Menendez”
 6. Przemysław Zawada - Stowarzyszenie Dobra Fala

Przewodniczącą Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest Anna Łaniewska. Karolina Kępska -Tlaga jest zastępcą przewodniczącej, Rafał Florczyk, sekretarzem.

Kadencja Rady trwa 3 lata.

Do zadań Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.