zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika wyróżniająca z napisem - Komunikat

Kolejna kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Data dodania: 13 listopada 2020

Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w gminie tworzy się Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy. W październiku 2020 r. IV kadencję zakończyła Gminna Rada Działalności Pożytku.

Nawiązując do jej doświadczeń przygotowano nową procedurę dotyczącą trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Uchwała NR XX/321/2020 i Uchwała Nr XXII/350/2020).

Cofnij

Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski zarządzeniami Nr 231/2020 i 250/2020 utworzył Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Kadencja Rady trwa 3 lata.

W skład Rady wchodzą:

 • 3 przedstawicieli Rady Miasta Legionowo: Matylda Durka, Janusz Klejment i Zdzisław Koryś;
 • 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Legionowo: Ewa Sobierajska i Monika Wawrzyńska;
 • przedstawiciele 9 organizacji pozarządowych:
  1. Julita Baczyńska – Legionowskie Stowarzyszenie Promocji Samorządności „Nasze Miasto Nasze Sprawy”;
  2. Roman Biskupski – Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”;
  3. Rafał Florczyk – Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Działamy Lokalnie”;
  4. Stefan Lasota – Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców;
  5. Aleksandra Mazewska – Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Legionowo im. Szarych Szeregów „Rój Tom”;
  6. Ewa Narożna – Towarzystwo Przyjaciół Legionowa;
  7. Krystyna Reszka – Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie;
  8. Agnieszka Świderska-Marciniak – Fundacja ”Pasja Życia im. s. Józefy Menendez”;
  9. Małgorzata Trzcińska – Fundacja Emanio Arcus.

Do zadań Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.