zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

ROZKŁADY JAZDY

DKM LEGIONOWO

Darmowa Komunikacja Miejska Legionowo

Linie: 723, 731, 736, N63

Zarząd Transportu Miejskiego

Linie Strefowe (L)

Zarząd Transportu Miejskiego
SKM
Szybka Kolej Miejska (ZTM)
Linie: S3

Legionowo jako stolica powiatu sąsiaduje z gminami Jabłonna, Nieporęt oraz Wieliszew. Gmina przekazała część swoich zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego m.st. Warszawie, które reprezentowane jest przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Zasady współpracy reguluje, podpisywane corocznie, porozumienie międzygminne.

Linie komunikacyjne obsługujące obszar Legionowa pełnią dwojaką funkcję:

  • zapewniają połączenie obszaru Gminy z m.st. Warszawą,
  • z drugiej strony zaspokajają lokalne potrzeby transportowe wewnątrz miasta.

W rozumieniu art. 4 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Gmina Miejska Legionowo jest organizatorem linii komunikacyjnych na własnym terenie administracyjnym.

Szybki rozwój połączeń kolejowych z Legionowa w kierunku centrum Warszawy w ostatnich latach wpłynął istotnie na znaczenie Legionowa jako najważniejszego węzła przesiadkowego w powiecie legionowskim. Okolice stacji stały się olbrzymim parkingiem typu „Parkuj i Jedź”.

Władze Legionowo pozyskały fundusze zewnętrznych z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wybudowały Centrum Komunikacyjne w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Legionowo wraz z parkingami.