zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Archiwum - Inicjatywa Lokalna

Krok po kroku, czyli jak działa Legionowska Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa lokalna rozumiana, jest jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”.

Kto może złożyć wniosek

Mieszkańcy Legionowa, osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Legionowo mogą bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Prezydenta Miasta Legionowo.

Wniosek (pdf. 68KB)
Wniosek (odt. 41KB)

Umowa (pdf. 59KB)
Umowa (odt. 56KB)

Sprawozdanie (pdf. 69KB)
Sprawozdanie (odt. 63KB)

Inicjatywa lokalna