zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

KARTA LEGIONOWIANINA

Bilety w ramach oferty „Warszawa+” można kupić (poprzez doładowanie karty) w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM oraz biletomatach. Punkt w Legionowie mieści się w Centrum Komunikacyjnym - ul. Kościuszki 8a. Koszty związane z jego działaniem pokrywa Miasto Legionowo.

POP na dworcu funkcjonuje w następujących godzinach:

 • od 11:00 do19:00 w poniedziałek oraz wtorek,
 • od 7:00 do15:00 (środa, czwartek, piątek).

Zdjęcia do Karty Legionowianina są wykonywane na miejscu!

Cena biletów w ramach biletu metropolitalnego - "Warszawa+"

 • Bilet 30-dniowy (ważny w obu strefach): 120 zł - normalny | 60 zł - ulgowy
 • Bilet 90-dniowy (ważny w obu strefach): 330 zł - normalny | 165 zł - ulgowy

Bilety dofinansowuje Gmina Legionowo.

Telefony kontaktowe:

 • Punkt Obsługi Pasażera - "Karty Legionowianina" - 22 732 04 84
  Centrum Komunikacyjne, ul. Kościuszki 8a - pn.-wt.: 11:00-19:00 oraz śr.-pt.: 07:00-15:00
 • Punkt wyrabiania Karty Legionowianina - Wydział Spraw Obywatelskich - 22 766 40 15
  Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 - pon.-pt.: 08:00-16:00

Opłata za połączenia zgodnie ze stawką operatora.

Przypominamy, że stare Karty Legionowianina zachowują ważność. Wystarczy je doładować. Mieszkańcy, którzy nie posiadali wcześniej Karty Legionowianina, mogą ją wyrobić w ratuszu miejskim (ul. Piłsudskiego 41) w Wydziale Spraw Obywatelskich.


Wydawanie „Karty legionowianina”
Podstawa prawna:

 1. Porozumienie zawarte pomiędzy gminą Legionowo a Miastem Stołecznym Warszawą oraz uchwała Nr XLII/624/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXVII/1849/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie dopłat do cen biletów.
 3. Uchwała Nr XLII/624/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo i dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
 4. Zarządzenie Nr 234/2022 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania "Karty legionowianina".

Wymagane dokumenty:

Dla osób rozliczających podatek od osób fizycznych:

 1. Złożony elektronicznie wniosek o wydanie "Karty legionowianina".
 2. Pierwsza strona PIT-u za rok ubiegły.
 3. Potwierdzenie złożenia PIT-u (pieczęć wpływu, potwierdzenie nadania na poczcie, UPO).
 4. Ważny dokument tożsamości.

Dla osób uczących się do 18 roku życia (nie posiadających PIT-u za rok ubiegły):

 1. Złożony przez rodzica/opiekuna elektronicznie wniosek o wydanie "Karty legionowianina" dla dziecka.
 2. Pierwsza strona PIT-u/ów za rok ubiegły złożony przez rodzica/opiekuna (rozliczającego się w Urzędzie Skarbowym ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Legionowo).
 3. Potwierdzenie złożenia PIT-u/ów (pieczęć wpływu, potwierdzenie nadania na poczcie, UPO).
 4. Ważna legitymacja szkolna/studencka.
 5. Ważny dokument tożsamości rodzica/opiekuna.

Dla osób, które do 30 września roku kalendarzowego w którym kończą 21 rok życia, uczniów i studentów do ukończenia przez nich 26 roku życia, którzy nie osiągają dochodu:

 1. Złożony elektronicznie wniosek o wydanie "Karty legionowianina".
 2. Pierwsza strona PIT-u/ów za rok ubiegły złożony przez rodzica/opiekuna (rozliczającego się w Urzędzie Skarbowym ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Legionowo).
 3. Potwierdzenie złożenia PIT-u/ów (pieczęć wpływu, potwierdzenie nadania na poczcie, UPO).
 4. Ważna legitymacja szkolna/studencka lub dokument tożsamości.

Sposób złożenia wniosku:

Elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej: karta.legionowo.pl

Sposób wyrobienia „Karty legionowianina”:

Po wejściu do holu głównego Urzędu Miasta Legionowo, przy drzwiach po lewej stronie znajduje się automat do dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury ciała. Na wprost wejścia jest stanowisko informacji. Na środku holu głównego (na lewo od wejścia) zorganizowano strefę oczekiwania. Na lewo od strefy oczekiwania znajduje się kolejkomat wydający bilet, na którym widnieje miejsce zarezerwowane w kolejce. Oznaczenie pozycji kolejki składa się z litery i numeru. W kolejkomacie istnieje funkcja Audiodeskrypcji. W celu złożenia wniosku o wydanie „Karty legionowianina”, należy wybrać w kolejkomacie Wydział Spraw Obywatelskich (pozycja P).

Oczekujemy w holu głównym na wywołanie pozycji kolejki - informacja audio oraz wizualna na monitorze zawieszonym pod sufitem na wprost strefy oczekiwania (na lewo od wejścia głównego). Po wywołaniu pozycji kolejki z posiadanego biletu, udajemy się do Biura Obsługi Klienta (drzwi na wprost strefy oczekiwania, na lewo od wejścia głównego). W Biurze Obsługi Klienta kierujemy się w prawo do konkretnego stanowiska (16-20) zgodnie z informacją pozycji kolejki wyświetloną na monitorach głównych oraz na monitorze zawieszonym nad konkretnym stanowiskiem.

UWAGA! Istnieje także możliwość umowienia się na wizytę elektronicznie. Rezerwację wizyty można dokonać poprzez  formularz.

Opłaty: nie dotyczy

Przewidywany termin załatwienia sprawy: „Karta legionowianina” (po sprawdzeniu uprawnień) wydawana jest "od ręki".

Sposób zakończenia postępowania: Wydanie „Karty Legionowianina”

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/osoba, u której można uzyskać informacje na temat stanu zaawansowania sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich

Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Uwagi: Ewentualne wnioski i skargi dotyczące działalności Urzędu Miasta Legionowo można składać do Prezydenta Miasta Legionowo, Zastępców Prezydenta Miasta Legionowo, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta po uprzednim uzgodnieniu w Sekretariacie spotkania lub pisemnie w Biurze Obsługi Klienta, stanowiska nr 3-8.

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
tel.  22 766 40 15
fax  22 784 95 66
e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl
ePUAP/UMLegionowo/skrytka