zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społeczny

18 kwietnia 2024
Ratusz, sala konferencyjna
18:00
Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W porządku posiedzenia

  1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługę teleopieki dla mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Miejskiej Legionowo na lata 2024-2028.
  3. Sprawy wniesione.
  4. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta
Agnieszka Bludas-Nadworska

Na grafice napis Rada Miasta