zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Finanse

Budżet gminy to najważniejszy dokument finansowy, będący rocznym planem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. Powstaje w ramach następujących etapów:

1. Etap I - Przyjmowanie wniosków do projektu budżetu: zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, Prezydent Miasta przyjmuje wnioski do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Etap II - Proces przygotowywania budżetu, który polega na:
- określeniu podstawowych celów na dany rok budżetowy (zgodnie ze strategią rozwoju gminy)
- ustaleniu wielkości stawek podatków i opłat lokalnych
- określeniu poziomu wydatków na poszczególne działania, realizowane przez gminę.

3. Etap III - Uchwalenie i wykonywanie budżetu.
Wysokość dochodów i wydatków, zawartych w projekcie budżetu jest szacunkowa, zmienia się w ciągu roku. W praktyce budżet miasta Legionowo zmieniany jest na każdej sesji Rady Miasta.

Szczegółowe informacje na temat budżetu Gminy Legionowo znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

 • FinanseGrafika do akcji dot. konsultacji na temat Budżetu Obywatelskiego

  Konsultacje projektu regulaminu Budżetu Obywatelskiego

  dodano: 15 kwietnia 2019

  Przedstawiamy Państwu projekt regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Legionowo wraz z załącznikami oraz formularzem konsultacyjnym. Wspólnie ustalmy jego zasady i sposób funkcjonowania. Na propozycje zmian czekamy do 30 kwietnia, a 25 kwietnia zapraszamy do sali ślubów, w ratuszu (ul. Piłsudskiego 41) na otwarte konsultacje, które rozpoczną się o godz. 18:00.

 • Inwestycje

  Budżet na 2018 rok uchwalony

  dodano: 2 stycznia 2018

  Dochody w wysokości 225,8 mln zł – taki jest budżet Legionowa na 2018 rok. Zaplanowano 20,3 mln wydatków majątkowych. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi zaledwie 3,97% przy dopuszczalnym wynoszącym 13,48%.

 • FinanseLogo Biuletynu Informacji Publicznej

  Pomoc publiczna

  dodano: 21 lipca 2017
  Pomoc publiczna, ulgi, umorzenia
 • FinanseLogo Biuletynu Informacji Publicznej

  Mienie komunalne

  dodano: 21 lipca 2017
  Informacja o stanie mienia komunalnego