zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Budżet na 2018 rok uchwalony

Data dodania: 2 stycznia 2018

Dochody w wysokości 225,8 mln zł – taki jest budżet Legionowa na 2018 rok. Zaplanowano 20,3 mln wydatków majątkowych. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi zaledwie 3,97% przy dopuszczalnym wynoszącym 13,48%.

Cofnij

Główne źródła dochodu to podatki – podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz inne to w sumie ponad 106 mln zł. Subwencje z budżetu państwa wyniosą 42,2 mln zł.

Na transport i łączność zaplanowano 25 mln zł, w tym 7 mln na lokalny transport zbiorowy. Wydatki zaplanowane na drogi gminne to 16,8 mln zł. Tradycyjnie największym wydatkiem jest oświata i wychowanie – na ten cel przeznaczono 77,7 mln zł. Ochrona zdrowia to 1,7 mln, w tym 500 tys zł na planowane uruchomienie ambulatorium. Na pomoc społeczną przeznaczonych zostanie blisko 10 mln zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 14,4 mln zł.

– To już 16 budżet miasta Legionowo, który przygotowałem wraz z moimi pracownikami. To bardzo dobry, bezpieczny i zrównoważony budżet, myślący o możliwościach dalszego pozyskiwania środków z Unii Europejskiej – mówi prezydent Roman Smogorzewski, jednocześnie podkreślając, że plan będzie wielokrotnie zmieniany, wprowadzane będą kolejne inwestycje z udziałem środków zewnętrznych. – Żyjemy w dzisiejszej bogatej perspektywie finansowej UE, chcemy pozyskać jak najwięcej środków i zrealizować wiele inwestycji. Nie ma jeszcze wszystkich konkursów, dlatego w budżecie nie zostały wpisane wszystkie inwestycje, które planujemy zrealizować.

Z inwestycji drogowych zaplanowane zostały przebudowy m.in. ul. Leśnej, Niklowej, Gawryszewskiego, Sikorskiego, Al. Róż, Wroniej. Zaplanowana jest budowa ronda Al. Sybiraków/Piaskowa, dalsza rozbudowa systemu dróg rowerowych. Rozpocznie się budowa piątego budynku socjalnego przy ul. POW. Wybudowane zostanie boisko na os. Sobieskiego.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. Ustawy o finansach publicznych do dochodów w roku 2018 wynosi 3,97% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan za 3 kwartały roku poprzedzającego, który wynosi 13,48%.