zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

NGO

Ewa Sobierajska - Główny Specjalista
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pok.3.41,
tel. 22 766 40 07, email: ngo@um.Legionowo.

Obok instytucji państwa oraz podmiotów for-profit, nastawionych na zysk istnieją organizacje, które ani nie są nastawione na zysk (non-profit), ani nie stanowią elementu struktury państwa – są zatem trzecim sektorem.

Inne terminy, uważane za równoznaczne z terminem organizacja pozarządowa to:

 • organizacja non-profit, ponieważ nie działa dla zysku;
 • organizacja wolontarystyczna (ochotnicza), ponieważ w większości opiera swą działalność na pracy ochotników;
 • organizacja społeczna (obywatelska), ponieważ obszarem aktywności tych organizacji jest najczęściej szeroko rozumiana pomoc społeczna, ochrona zdrowia i edukacja, czyli działaniu dla dobra publicznego.
 • trzeci sektor, ponieważ nie są tożsame z administracją publiczną (I sektor), ani biznesem (II sektor).

W użyciu jest także skrót NGO, od non-governmental organization (organizacja pozarządowa po angielsku).

źródło: pozytek.gov.pl

Przydatne linki:

 • NGORusza I etap Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020

  Rusza I etap Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020

  dodano: 17 stycznia 2020

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020. Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności.

  więcej
 • Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych z Legionowa

  Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych z Legionowa

  Data wydarzenia: 30 stycznia 2020

  Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we współpracy z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie i Centrum Przedsiębiorczości i Innowacyjności Urząd Miasta Legionowo zaprasza na spotkanie informacyjne dot. Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych z Legionowa, które poprowadzi Magdalena Okulska – konsultantka z Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

  więcej
 • KomunikatyOgłoszenie

  Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

  dodano: 13 grudnia 2019

  Serdecznie zapraszamy w dniu 16 grudnia 2019 roku na spotkanie dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

  więcej
 • KulturaKółko utworzone przez uczestników zajęć Artbale

  Legionowskie Senioritki Artbale 2019

  dodano: 12 grudnia 2019

  Zakończyła się kolejna już edycja projektu dedykowanego starszym mieszkańcom Legionowa, pod nazwą „Legionowskie Senioritki Artbale 2019” (z dniem 10 grudnia 2019 r.). Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Legionowo a zrealizowane przez Stowarzyszenia ARTBALE. Do zadania zgłosiło się 28 mieszkańców w wieku emerytalnym i brało stały udział w dwóch grupach ponad 20 osób, młodych duchem i chcących zadbać o aktywność ruchową w miłej atmosferze starszych mieszkańców Legionowa, zamierzających poświęcić trochę swojego wolnego czasu na naukę i wspólne spotkania ze sztuką tańca.

  więcej
 • NGOGrafika informująca o możliwościach systemu witkac.pl

  WITKAC - pytania i odpowiedzi

  dodano: 04 grudnia 2019

  Prezentujemy Państwu pytania i odpowiedzi dotyczące platformy Witkac.pl. Jednocześnie przypominamy, że Witkac.pl to unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi. Jest to kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

  więcej
 • NGOZasady przyznawania dotacji

  Zasady przyznawania dotacji

  dodano: 04 grudnia 2019

  W celu ujednolicenia procedur Prezydent Miasta Legionowo w formie zarządzenia ogłosił Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 362/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2019 r.

  więcej
 • NGOPołączone ręce symbolizujące współpracę

  Wieloletni programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2022

  dodano: 03 grudnia 2019

  Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Rada Miasta Legionowo uchwaliła w dniu 27 listopada 2019 roku - uchwałą Nr XIII/183/2019 Wieloletni program współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2022.

  więcej
 • NGOWspółpraca

  Program współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

  dodano: 03 grudnia 2019

  W dniu 27 listopada 2019 r. Rada Miasta Legionowo podjęła uchwałę Nr XIII/182/2019 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

  więcej
 • Plakat promujący Legionowską Świąteczną Zbiórkę Żywności

  XI Legionowska Świąteczna Zbiórka Żywności

  Data wydarzenia: 13 - 15 grudnia 2019

  Urząd Miasta Legionowo zaprasza chętne do udziału w XI Legionowskiej Świątecznej Zbiórce Żywności organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do kontaktu z koordynatorami zbiórki.

  więcej