zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

NGO

Ewa Sobierajska - Główny Specjalista
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pok.3.41,
tel. 22 766 40 07, email: ngo@um.Legionowo.pl

 • NGORusza I etap Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020

  Rusza I etap Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020

  dodano: 17 stycznia 2020

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020. Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności.

  więcej
 • KomunikatyZdjęcie dziewczynki na placu zabaw.

  W karnawale pomagamy chętniej

  dodano: 16 stycznia 2020

  Jak wskazuje wiele badań, coraz częściej lubimy łączyć przyjemne z pożytecznym. Karnawał to doskonały czas na zabawę w gronie znajomych, integrację, ale też wtedy najchętniej włączamy się w różnorodne akcje niesienia pomocy innym.

  więcej
 • KomunikatyLogo programu: Europa dla Obywateli

  Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli”: 15 stycznia 2020, WARSZAWA

  dodano: 08 stycznia 2020

  Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom i społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”.

  więcej
 • KomunikatyGrafika informująca o możliwościach systemu witkac.pl

  Od 2020 r. - oferty w trybie 19a - pozakonkursowym - również w sytemie Wtkac.pl

  dodano: 06 grudnia 2019

  Prezydent Miasta Legionowo, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055) może zlecić, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) spełniającego łącznie następujące warunki:

  więcej
 • NGOGrafika informująca o możliwościach systemu witkac.pl

  WITKAC - pytania i odpowiedzi

  dodano: 04 grudnia 2019

  Prezentujemy Państwu pytania i odpowiedzi dotyczące platformy Witkac.pl. Jednocześnie przypominamy, że Witkac.pl to unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi. Jest to kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

  więcej