zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Konkursy, Oferty, Dotacje

współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Nowe wzory druków - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 26 sierpnia 2019

  Oferent: Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "NADZIEJA". Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 13 sierpnia 2019

  Oferta z zakresu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości. Oferent: Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 13 sierpnia 2019

  Oferta z zakresu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości. Oferent: Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 05 sierpnia 2019

  Oferta z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo. Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych pn.: Aktywizacja i edukacja osób zagrożonych i chorych na cukrzycę – Zdążyć przed cukrzycą. Część II

  więcej
 • KomunikatyOferty/Konkursy

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

  dodano: 31 lipca 2019
  W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 2 lipca 2019 r. zarządzeniem nr 221/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 r. zadania publicznego w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego pomoc psychoterapeutyczną, psychologiczną i prawną oraz wsparcie terapeutyczne w formie spotkań indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzin oraz osób uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie, dotację na realizację zadania otrzymuje:
  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOfert

  Oferta małego grantu

  dodano: 29 lipca 2019
  Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOfert

  Oferta małego grantu

  dodano: 29 lipca 2019
  Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOfert

  Oferta małego grantu

  dodano: 25 lipca 2019
  Kampania społeczna poruszająca zagadnienia uzależnień oraz zasad aktywnego trybu życia „Bezpieczni, Aktywni - Zmierz ciśnienie przed Treningiem”
  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeUrząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2019

  dodano: 22 lipca 2019

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów w 2019 r.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOfert

  Oferta małego grantu

  dodano: 10 lipca 2019

  Integrowanie mieszkańców osiedla Piaski, w tym seniorów zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych poprzez prowadzenie punktu wsparcia oraz miejsca spotkań (kawiarenki) dla osób z grupy ryzyka oraz seniorów. Organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych - Edycja 3/2019.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 03 lipca 2019

  II otwarty konkurs ofert z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 26 czerwca 2019

  Oferent: ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo, tytuł zadania: Legionowskie Senioritki Artbale 2019.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 10 czerwca 2019

  Oferent: Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Tytuł zadania: „ASOCJACJA LEGIONOWO SPONTAN”.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Mały grant: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego w Legionowie

  dodano: 05 czerwca 2019

  Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeUrząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2019

  dodano: 03 czerwca 2019

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów w 2019 r.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 27 maja 2019

  Oferent: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo. Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych Tytuł zadania: Aktywizacja i edukacja osób zagrożonych i chorych na cukrzycę – Zdążyć przed cukrzycą.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

  dodano: 13 maja 2019

  W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 15 kwietnia 2019 r., zarządzeniem nr 133/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych pn.:"Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych" dotację na realizację zadania przyznano podmiotowi:

  więcej
 • Komunikaty

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania

  dodano: 30 kwietnia 2019
  W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 1 kwietnia 2019 r. r. zarządzeniem nr 120/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:
  więcej
 • Komunikaty

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania:

  dodano: 30 kwietnia 2019
  W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 1 kwietnia 2019 r. zarządzeniem nr 119/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo z zakresu : Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, dotację na realizację zadania, przyznano się podmiotom:
  więcej
 • Konkursy, Oferty, Dotacje

  II otwarty konkurs ofert z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo:

  dodano: 16 kwietnia 2019

  Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2019 r. zadania publicznego w zakresie: "Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych".

  więcej