zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Konkursy, Oferty, Dotacje

współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Nowe wzory druków - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 10 stycznia 2020

  Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

  więcej
 • KomunikatyOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert z zakresu:

  dodano: 10 stycznia 2020
  Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych – krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego
  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

  dodano: 10 stycznia 2020

  W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 2 grudnia 2019 r. zarządzeniem nr 369/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w latach 2020 - 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

  dodano: 10 stycznia 2020

  W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 2 grudnia 2019 r. zarządzeniem nr 368/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w latach 2020 - 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  dodano: 10 stycznia 2020

  Unieważnia się, ogłoszony zarządzeniem Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 2 grudnia 2020 r., otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w latach 2020 - 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

  dodano: 10 stycznia 2020

  W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 2 grudnia 2019 r. zarządzeniem nr 366/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w latach 2020 - 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

  dodano: 10 stycznia 2020

  W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 2 grudnia 2019 r. zarządzeniem nr 365/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w latach 2020 - 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 04 grudnia 2019

  Oferent: Pasja Życia im.S.Józefy Menendez, ul.Strużańska 2b, 05-120 Legionowo. Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Profilaktyka uzależnień poprzez warsztaty umiejętności praktycznych.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 03 grudnia 2019

  Otwarty konkurs ofert z zakresu: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo - Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku”.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 03 grudnia 2019

  Otwarty konkurs ofert z zakresu: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo - Prowadzenie Klubu Seniora.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 03 grudnia 2019
  Otwarty konkurs ofert z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych – Krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego.
  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkurs

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 03 grudnia 2019

  Otwarty konkurs ofert z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego interdyscyplinarną pomoc i poradnictwo dla mieszkańców i ich rodzin, w szczególności w zakresie problemów uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, przemocy i wsparcia w sprawowaniu przez rodziców funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 03 grudnia 2019

  Otwarty konkurs ofert z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania wychowawcze wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 21 listopada 2019

  Oferent: Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa Nasze Pszczoły. Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia. Tytuł zadania: Integracja osób z niepełnosprawnościami poprzez przygotowanie atrakcyjnych przedmiotów na WOŚP oraz wykorzystanie produktów pszczelich do integracji tej grupy.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeUrząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2019

  dodano: 15 listopada 2019

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów w 2019 r.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOfert

  Oferta małego grantu

  dodano: 08 listopada 2019
  Nazwa zadania: "Osoby starsze i ich udział w programie”
  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  dodano: 29 października 2019

  W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 2 października 2019 r. zarządzeniem nr 307/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo z zakresu : Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, dotację na realizację zadania, przyznano się podmiotom:

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 16 października 2019

  Oferent: Stowarzyszenie „Wolontariat Legionowo”, ul. Zegrzyńska 33/50, 05-119 Legionowo. Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Integrowanie mieszkańców osiedla Piaski, w tym seniorów zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych poprzez prowadzenie punktu wsparcia oraz miejsca spotkań (kawiarenki) dla osób z grupy ryzyka oraz mieszkańców osiedla, w tym seniorów. Organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych - Edycja 4/2019.

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 03 października 2019

  Otwarty konkurs ofert z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

  więcej
 • Konkursy, Oferty, DotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 02 października 2019

  Oferent: Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Tytuł zadania: Wsparcie w opatrunkach.

  więcej