zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis Konkursy/Oferty

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

Data dodania: 22 lutego 2024
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo.
Cofnij

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 24 stycznia 2024 r. zarządzeniem nr 18/2024 Prezydenta Miasta Legionowo otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo.

Dotację na realizację zadania przyznano podmiotom:

  1. Fundacja "Promień Słońca" (KRS: 0000226337) - dotacja w wysokości: 30 000 zł,
  2. Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS" (KRS: 0000297627) - dotacja w wysokości: 18 000 zł,
  3. Fundacja Emanio Arcus (KRS: 0000406931) - dotacja w wysokości: 12 000 zł.