zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Oferty/konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert

Data dodania: 4 stycznia 2024

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku” .

Cofnij

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 01 grudnia 2023 r. zarządzeniem nr 312/2023 Prezydenta Miasta Legionowo otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo - Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku”

dotację na realizację zadania przyznano podmiotowi:

  1. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja (KRS: 0000193124) - dotacja w wysokości: 50 000 zł.

Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski