zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis Oferty/Konkursy

Oferta małego grantu

Data dodania: 14 lutego 2024
Cofnij

Oferent: Legionowskie Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Zespołem Aspergera oraz ADHD "Asy".
Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia.
Tytuł zadania: Wsparcie w terapii rodzin dzieci z Zespołem Aspergera oraz ADHD - warsztaty pomocnicze oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci oraz integracyjna działalność grupy wsparcia dla rodziców.