zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis oferty/konkursy

Oferta małego grantu

Data dodania: 19 stycznia 2024
Cofnij

Oferent: Stowarzyszenie "Wolontariat Legionowo".
Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Tytuł zadania: Integrowanie mieszkańców Legionowa i osiedla Piaski, w tym seniorów. Prowadzenie punktu wsparcia dla osób potrzebujących, w tym dla zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych oraz miejsca spotkań (kawiarenki integracyjnej). Pomoc w realizacji zakupów osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym seniorów, które nie mogą liczyć na pomoc bliskich. Organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych. Edycja nr 1/2024.