zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

NGO

Ewa Sobierajska - Główny Specjalista
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pok.3.41,
tel. 22 766 40 07, email: ngo@um.Legionowo.pl

 • KomunikatyZdjęcie dziewczynki na placu zabaw.

  W karnawale pomagamy chętniej

  dodano: 16 stycznia 2020

  Jak wskazuje wiele badań, coraz częściej lubimy łączyć przyjemne z pożytecznym. Karnawał to doskonały czas na zabawę w gronie znajomych, integrację, ale też wtedy najchętniej włączamy się w różnorodne akcje niesienia pomocy innym.

 • KomunikatyLogo programu: Europa dla Obywateli

  Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli”: 15 stycznia 2020, WARSZAWA

  dodano: 08 stycznia 2020

  Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom i społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”.

 • KomunikatyGrafika informująca o możliwościach systemu witkac.pl

  Od 2020 r. - oferty w trybie 19a - pozakonkursowym - również w sytemie Wtkac.pl

  dodano: 06 grudnia 2019

  Prezydent Miasta Legionowo, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055) może zlecić, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) spełniającego łącznie następujące warunki:

 • NGOGrafika informująca o możliwościach systemu witkac.pl

  WITKAC - pytania i odpowiedzi

  dodano: 04 grudnia 2019

  Prezentujemy Państwu pytania i odpowiedzi dotyczące platformy Witkac.pl. Jednocześnie przypominamy, że Witkac.pl to unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi. Jest to kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

 • NGOZasady przyznawania dotacji

  Zasady przyznawania dotacji

  dodano: 04 grudnia 2019

  W celu ujednolicenia procedur Prezydent Miasta Legionowo w formie zarządzenia ogłosił Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 362/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2019 r.