zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

NGO

Ewa Sobierajska - Główny Specjalista
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pok.3.41,
tel. 22 766 40 07, email: ngo@um.Legionowo.pl

 • NGOGrafika promująca projekt - zaprojektuj działanie programu Europa dla obywateli.

  Webinarium „Animacja społeczności lokalnych”

  dodano: 22 października 2020

  Punkt kontaktowy programu "Europa dla obywateli" zaprasza do udziału w kolejnych wykładach eksperckich z cyklu "Zaprojektuj działanie!". Cykl ma na celu wzmocnienie kompetencji i wzbogacenie wiedzy w zakresie realizacji projektów. Spotkania odbywają się w formie webinariów. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, obowiązują zapisy przez formularz rejestracyjny.

 • NGOOsoby siedzące przy stole podczas wspólnej pracy zespołowej.

  Spotkanie informacyjne dot. możliwości sfinansowania usług, mających na celu rozwój podmiotów ekonomii społecznej

  dodano: 22 października 2020

  Spotkanie organizowane jest przez Lokalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej LOWES. Wsparcie jest dedykowane na rozwój niezależności finansowej, zapraszamy w związku z tym podmioty ekonomii społecznej (tj. fundacje, stowarzyszenia etc.), które prowadzą albo zamierzają prowadzić odpłatną działalność statutową.

 • NGONa zdjęciu kilka osób, kobieta zapisuje coś w zeszycie

  Konsultacje projektu Programu Współpracy Wojewody Mazowieckiego na rok 2021

  dodano: 15 października 2020

  Konsultacje projektu „Programu Współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” rozpoczną się po 28 września 2020 roku.

 • NGONa zdjęciu kilka osób, kobieta pisząca w zeszycie

  Inkubator pomysłów – nowatorskie rozwiązania dotyczące włączania społecznego

  dodano: 13 października 2020

  Jak sprawić, by osoby z różnych powodów wykluczone z życia społecznego stały się jego uczestnikami? Jak wyrównywać szanse? Jak pomóc odnajdywać się w społeczności i włączać w jej tworzenie? Do 26 października trwa nabór do Inkubatora pomysłów, gdzie można zgłaszać skuteczne rozwiązania tych kwestii.

 • KomunikatyKonkurs Odpowiedzialni społecznie stanowi inicjatywę Starosty Legionowskiego oraz Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, a jego celem jest popularyzacja idei odpowiedzialnego, solidarnego społecznie biznesu i uhonorowanie pracodawców, instytucji i pracowników z terenu powiatu legionowskiego, którzy podejmują się takich działań. W tym roku konkurs odbywa się po raz czwarty.

  Odpowiedzialni społecznie 2020 poszukiwani

  dodano: 05 października 2020
  Konkurs „Odpowiedzialni społecznie” stanowi inicjatywę Starosty Legionowskiego oraz Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, a jego celem jest popularyzacja idei odpowiedzialnego, solidarnego społecznie biznesu i uhonorowanie pracodawców, instytucji i pracowników z terenu powiatu legionowskiego, którzy podejmują się takich działań. W tym roku konkurs odbywa się po raz czwarty.