zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis Urząd Miasta

Nabór kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Data dodania: 29 września 2023

W związku ze zbliżającym się  zakończeniem kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezydent Miasta Legionowo ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Cofnij

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na podstawie Uchwały Nr XX/321/2020 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (z późn. zm.1).

Radę powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Legionowo w drodze zarządzenia.

W skład Rady wchodzi:
- 3 przedstawicieli Rady Miasta Legionowo,
- 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Legionowo,
-
co najmniej 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r., poz. 571) prowadzących działalność na terenie Gminy Legionowo.

Formularz zgłoszeniowy kandydata należy złożyć w terminie do 13 października 2023 r. (włącznie) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. J.Piłsudskiego 41 w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, email: kancelaria @um.legionowo.pl

O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej.
 

w z. Prezydenta Miasta

mgr Piotr Zadrożny

Zastępca Prezydenta

1Uchwała została zmieniona uchwałą Nr XXII/350/2020 z dnia 28 października 2020 r. i uchwałą Nr XXIV/376/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.