zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika z napisem: Ogłoszenie

Program Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2024 r.

Data dodania: 7 grudnia 2023
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) Rada Miasta Legionowo w dniu 29 listopada 2023 r. uchwaliła Program Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Nr LIX/865/2023).
Cofnij

Konsultacje społeczne Programu prowadzone były w terminie 20.06.2023 r. - 08.09.2023 r.

Program Współpracy jest dokumentem, który określa zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy Gminy Miejskiej Legionowo i organizacji pozarządowych.

Głównym trybem zlecania zadań i udzielania dotacji jest otwarty konkurs ofert, w mniejszym zakresie tryb pozakonkursowy.

Na realizację Programu zaplanowano kwotę 2 841 985,00 zł.