zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Inicjatywy Lokalne realizacja

Terminy składania wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej

Zapraszamy mieszkańców do składania wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w terminach do: 10 stycznia, 10 marca, 10 maja, 10 lipca i 10 września 2018 r.

Przypominamy, że w 2018 roku w budżecie Gminy Legionowo zostały zarezerwowane środki finansowe w wysokości 500 tys. zł (w tym: inwestycje i remonty).

Maksymalne dofinansowanie na jedną inicjatywę (zadanie) wynosi 50 tys. zł.

50 osób – to wymagana liczba mieszkańców popierających inicjatywę lokalną.

bieżące wyniki naborów wniosków, które wpłynęły w wyznaczonym terminie.
(przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej)

Opis: Poglądowa mapa z zaznaczonymi inwestycjami, które zostały zrealizowane lub zostały pozytywnie zaopiniowane (z opisem i wnioskowaną kwotą dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo).

Inicjatywy Lokalne realizacja

13. Wniosek Rady Rodziców Zespołu Szkól Nr 1 reprezentowanej przez Panią Katarzynę Płońską zamieszkałą w Legionowie, pod nazwą „Modernizacja i doposażenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 1”. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 24.960,76 zł. (wycofano)

14. Wniosek Pana Radosława Chłopeniuka zamieszkałego w Legionowie pod nazwą „Remont i rozbudowa miejskiego placu zabaw na Osiedlu Piaski”. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 25.000,00 zł. (zrealizowano)

15. Wniosek Mieszkańców Osiedla Jagiellońska reprezentowanych przez Panią Elżbietę Makowiecką pod nazwą „Remont i doposażenie placu zabaw na osiedlu Jagiellońska”. Wnioskowana kwota dofinansowania. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 25.000,00 zł. (zrealizowano)

16. Wniosek Stowarzyszenia Pro Vobis z siedzibą przy ul. Łowickiej 17 w Legionowie pod nazwą „Montaż elementów siłowni letniej przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo (teren za Ratuszem)”. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 25.000,00 zł. (zrealizowano)

17. Klub Sportowy „Legionovia” ul. Parkowa 27 05-120 Legionowo, wniosek pt. „Wielofunkcyjne boisko do piłki plażowej”. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 25.000,00 zł. (zrealizowano)

18. Wniosek Grupy Inicjatywnej Osiedla Batorego reprezentowanej przez Panią Dorotę Michalską zamieszkałą w Legionowie „Ogrodzenie boiska z bezpieczną nawierzchnią na Osiedlu Batorego na działce nr 45” Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 22.790,62 zł (zrealizowano)

19. Wniosek Grupy Inicjatywnej Osiedla Batorego reprezentowanych przez Panią Dorotę Michalską; zam w Legionowie pn. Montaż siłowni na Osiedlu Batorego na działce nr 45. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 23.651, 67 zł (zrealizowano)

20. Wniosek Mieszkańców Osiedla Jagiellońska reprezentowanych przez Pana Gerarda Leszko i Pana Włodzimierza Malinowskiego zamieszkałych w Legionowie pn. „Wymiana podłoża na bezpieczne pod zabawkami na istniejącym placu zabaw”. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi kwota 25.000,00 zł (zrealizowano)

21. Wniosek Pana Pawła Tokarskiego zamieszkałego w Legionowie pod nazwą „Budowa ogrodzenia placu zabaw w parku im. T. Kościuszki w Legionowie”. Wnioskowana kwota dofinansowania 24.800,00 zł. (zrealizowano)

22. Wniosek Pani Katarzyny Płońskiej zamieszkałej w Legionowie pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w parku im. T. Kościuszki w Legionowie polegająca na dostawieniu sprzętów do zabawek i ławek.” Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 24.800 zł (zrealizowano)

23. Wniosek Pani Elżbiety Topczewskiej zamieszkałej w Legionowie pod nazwą „Park Seniora przy ul. Niklowej ”. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 25.000,00 zł. (nie zrealizowano)

24. Pan Stanisław Kraszewski „Budowa ogrodzenia placu zabaw dla dzieci na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Piaskowej”. Kwota dofinansowania 11.000 zł (zrealizowano)

25. Pan Jakub Orłowski „Remont i doposażenie siłowni plenerowej na terenie parku rekreacyjnego ul. Królowej Jadwigi na osiedlu Jagiellońska” 25.000 zł (zrealizowano)

26. Jacek Kaca „Montaż kamery monitoringu na latarni miejskiej przy skrzyżowaniu ul. Aleja Sybiraków i ul. Aleja I Dywizji Zmechanizowanej wraz z włączeniem w system monitoringu miejskiego w Legionowie” 21.500 zł (zrealizowano)

27. Jacek Kaca „Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej służącej mieszkańcom działki 1/108 oraz osobom dowożącym dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 11” 25.000 zł (nie zrealizowano)

28. Ewa Górnicka „Instalacja na osiedlu Piaski kamery miejskiego systemu monitoringu w Legionowie” 24.000 zł (zrealizowano)

29. Ewa Skonieczna „Modernizacja i doposażenie placu zabaw na Osiedlu Młodych” 24.993,60 zł (zrealizowano)

30. Danuta Wicher vel Wichrowska „Remont chodnika na osiedlu Sobieskiego - rozebranie płyt betonowych, rozebranie obrzeży betonowych, położenie kostki „Bauma” zlokalizowanego przy ul. Zwycięstwa 4 25.000 zł (zrealizowano)

31. Teresa Ptaszek „Remont chodnika na Osiedlu Sobieskiego - rozebranie płyt betonowych, rozebranie obrzeży betonowych, położenie kostki „Bauma” 25.000 zł (zrealizowano)

32. Danuta Ulkie „Obsadzenie krzewami i drzewkami placu zabaw na Osiedlu Sobieskiego” został 12.890 zł (zrealizowano)

33. Katarzyna Zaremba „Remont chodnika na osiedlu Sobieskiego - rozebranie płyt betonowych, rozebranie obrzeży betonowych, położenie kostki „Bauma” zlokalizowanego przy ul. Wilanowskiej 25.000 zł (zrealizowano)

34. Radosław Stefaniak „Remont chodnika na osiedlu Sobieskiego - rozebranie płyt betonowych, rozebranie obrzeży betonowych, położenie kostki „Bauma” zlokalizowanego przy ul. Wilanowskiej 25.000 zł (zrealizowano)