zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu spotkanie kilku osób

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczyna kolejną kadencję

Data dodania: 7 grudnia 2023

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego to grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, w tym przypadku Gminy Miejskiej Legionowo. W dniu 17 październiku br. rozpoczęła się jej kolejna kadencja.

Cofnij

Do zadań Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

W skład Rady wchodzą:

 • 3 przedstawiciele Rady Miasta Legionowo:
  • Matylda Durka-Wróbel,
  • Janusz Klejment,
  • Anna Łaniewska.
 • 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Legionowo:
  • Rafał Florczyk,
  • Ewa Sobierajska.
 • przedstawiciele 6 organizacji pozarządowych:
  • Karolina Kępska -Tlaga – Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Działamy Lokalnie”
  • Stefan Lasota - Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców
  • Ewa Narożna - Towarzystwo Przyjaciół Legionowa
  • Krystyna Reszka - Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie
  • Agnieszka Świderska-Marciniak - Fundacja ”Pasja Życia im. s. Józefy Menendez”
  • Przemysław Zawada - Stowarzyszenie Dobra Fala

31 października 2023 r. podczas inauguracyjnego posiedzenia zostały wybrane nowe władze Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

 • Anna Łaniewska została wybrana na przewodniczącą,
 • Karolina Kępska -Tlaga została zastępcą przewodniczącej
 • Rafał Florczyk został sekretarzem.
 • Kadencja Rady trwa 3 lata, jest nieodpłatna.

Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w gminie tworzy się Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy. 17 października 2023 r. Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski zarządzeniem 269/2023 utworzył Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego.