zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Zdjęcie z mapą geodezyjną

Informacja o planach miejscowych w trakcie sporządzania

Data dodania: 26 października 2023

II. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru którego granice przebiegają następująco: od północy: wzdłuż granicy administracyjnej z gminą Wieliszew, od zachodu: wzdłuż granicy administracyjnej z gminą Wieliszew, północnej, zachodniej i południowej granicy działki o nr ewid. 138/4 z obrębu ewid. nr 5; od południa: wzdłuż południowej granicy działek o nr ewid. 138/1, 138/2, 138/3 z obrębu ewid. nr 5, południowej granicy działek o nr ewid. 138/4, 138/5, 138/6 z obrębu ewid. nr 5, wschodniej granicy działki o nr ewid. 138/6 z obrębu ewid. nr 5 i południowej granicy działki o nr ewid. 16/3 z obrębu ewid. nr 68; od wschodu: wzdłuż wschodniej i północnej granicy działki o nr ewid. 16/3 z obrębu ewid. nr 68.

Cofnij
  1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  - LINK.
  2. Obwieszczenie o:
  • wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru którego granice przebiegają następująco: od północy: wzdłuż granicy administracyjnej z gminą Wieliszew, od zachodu: wzdłuż granicy administracyjnej z gminą Wieliszew, północnej, zachodniej i południowej granicy działki o nr ewid. 138/4 z obrębu ewid. nr 5; od południa: wzdłuż południowej granicy działek o nr ewid. 138/1, 138/2, 138/3 z obrębu ewid. nr 5, południowej granicy działek o nr ewid. 138/4, 138/5, 138/6 z obrębu ewid. nr 5, wschodniej granicy działki o nr ewid. 138/6 z obrębu ewid. nr 5 i południowej granicy działki o nr ewid. 16/3 z obrębu ewid. nr 68; od wschodu: wzdłuż wschodniej i północnej granicy działki o nr ewid. 16/3 z obrębu ewid. nr 68. - LINK.
  • wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru którego granice przebiegają następująco: od północy: wzdłuż granicy administracyjnej z gminą Wieliszew, od zachodu: wzdłuż granicy administracyjnej z gminą Wieliszew, północnej, zachodniej i południowej granicy działki o nr ewid. 138/4 z obrębu ewid. nr 5; od południa: wzdłuż południowej granicy działek o nr ewid. 138/1, 138/2, 138/3 z obrębu ewid. nr 5, południowej granicy działek o nr ewid. 138/4, 138/5, 138/6 z obrębu ewid. nr 5, wschodniej granicy działki o nr ewid. 138/6 z obrębu ewid. nr 5 i południowej granicy działki o nr ewid. 16/3 z obrębu ewid. nr 68; od wschodu: wzdłuż wschodniej i północnej granicy działki o nr ewid. 16/3 z obrębu ewid. nr 68. -  LINK.

3. Dane przestrzenne: