zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

I sesja Rady Miasta Legionowo kadencji 2024-2029

07 maja 2024
10:00

Informacja na podstawie postanowienia nr 1794/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 16 kwietnia 2024. Komisarz Wyborczy w Warszawie III zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miasta Legionowo na kadencję 2024-2029, w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez nowo wybranego Prezydenta Miasta Legionowo.

Sesja odbędzie się 7 maja 2024, o godz. 10:00, w urzędzie Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Prezydenta Miasta.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad.

Informacja dodatkowa:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Transmisja z obrad Rady Miasta Legionowo

Napis - Rada Miasta