zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

II sesja Rady Miasta Legionowo

28 maja 2024
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję II sesję Rady Miasta Legionowo.

Sesja odbędzie się 28 maja 2024 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2024 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2024 – 2030.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Legionowo.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Olszankowej w Legionowie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, niezależnie od otrzymanego wynagrodzenia.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2024 rok na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składów stałych komisji Rady Miasta Legionowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo w 2024 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Legionowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Legionowo w kadencji 2024-2029 do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Legionowo w kadencji 2024-2029.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
 17. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 18. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Transmisja z obrad Rady Miasta Legionowo

Napis - Rada Miasta