zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
PL BIP

Fundusze zewnętrzne

odgrywają istotne znaczenie przy wdrażaniu wielu przedsięwzięć realizowanych w ramach strategi rozwoju gminy Legionowo. Według polskiego systemu finansowania środki uzyskane w ramach programów pomocowych zaliczone zostały do zewnętrznego źródła finansowania.

Mogą to być zarówno publiczne środki krajowe i zagraniczne w programach krajowych, programach wspólnotowych, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jak i środki pochodzące ze źródeł niepublicznych.

Dofinansowanie z różnego rodzaju programów pomocowych jest niezmiernie ważne dla powodzenia wielu projektów realizowanych przez Gminę Legionowo, ponieważ decyduje o efektywności prowadzonych działań, zakresie, tempie realizacji oraz kosztach całkowitych. Dlatego Urząd Miasta Legionowo stara się pozyskać możliwie znaczące środki w ramach programów pomocowych by systematycznie podnosić jakość życia w Legionowie.

  • Całkowita wartość projektów wszystkich (stan na 07.12.2018r.)

(środki krajowe i zagraniczne, w tym UE): 188 300 345,08 zł
Dofinansowanie: 112 536 558,46 zł

Zachęcamy do zapoznania się z realizowanymi i zakończonymi już projektami Urzędu Miasta Legionowo

KZB LegionowoPECPWK LegionowoStraż Miejska w LegionowieMiejska Biblioteka Publiczna w LegionowieMiejski Ośrodek Kultury w LegionowieMuzeum Historyczne w LegionowieOśrodek Pomocy Społecznej w LegionowieStarostwo Powiatowe w LegionowiePowiatowe Centrum Integracji SpołecznejPowiatowy Urząd Pracy w LegionowiePowiatowa Izba Gospodarcza w LegionowieCentrum Szkolenia PolicjiKomenda Powiatowa w LegionowiePunkt Informacji Europejskiej Europe Direct – WarszawaSystem Gospodarki Odpadami w Legionowie