zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Struktura demograficzna Legionowa

Data dodania: 20 lipca 2017

Liczba mieszkańców Legionowa na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 53 609 osób, w tym 51 846 stałych mieszkańców i 1 763 osoby zameldowane na pobyt czasowy

(Dane dotyczące liczby mieszkańców wg wieku i płci pochodzą z ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Miasta Legionowo).

W tej liczbie 25 114 osób stanowili mężczyźni, natomiast kobiet było 28 507.

Cofnij

Jeśli chodzi o grupę mieszkańców, będących podmiotem niniejszej strategii, według danych na dzień 31 rudnia 2014r. osób w wieku 60 lat i więcej zamieszkuje 12 623.

W tej liczbie jest 6 997 kobiet i 4 715 mężczyzn. Największą grupę stanowią seniorzy w wieku 60 - 69 lat, w sumie 7 190 osób. Najmniejszą – mężczyźni w wieku 80+, zaledwie 510 osób.

W ogólnej liczbie mieszkańców Legionowa osoby w wieku 60+ stanowią 23,5%, czyli prawie jedną czwartą lokalnej społeczności. Liczba osób starszych jest nieco większa niż liczba dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat, których jest 11 116 osób.

Analiza przekroju wiekowego społeczności Legionowa pokazuje, że seniorzy stanowią bardzo liczną grupę mieszkańców, której potencjał można zagospodarować, ale też o której szczególne potrzeby należy zadbać.