zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis Urząd Miasta

Opinie Zespołu ds. Rewitalizacji

Data dodania: 4 listopada 2021

Zespół ds. Rewitalizacji wydał w okresie ostatnich trzech miesięcy, w trybie uzgodnienia elektronicznego, cztery opinie.

Cofnij

Wydane opinie dotyczyły zarówno procesu rewitalizacji, jak i projektów dokumentów strategicznych:

  • Opinia nr 28/-/2021 z dnia 17.08.2021 r. w sprawie postępu procesu rewitalizacji za okres od 05.01.2021 r. do 25.06.2021 r. – pozytywna,
  • Opinia nr 29/-/2021 z dnia 17.08.2021 r. w sprawie aktualności Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023 – pozytywna,
  • Opinia Nr 30/-/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2021-2026 – pozytywna,
  • Opinia Nr 31/-/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 – pozytywna.

W historii swojej działalności od czerwca 2017 r. Zespół ds. Rewitalizacji wydał łącznie 31 opinii, które zostały przedłożone Prezydentowi Miasta Legionowo. Oprócz postępów rewitalizacji i aktualności LPR dotyczyły one innych dokumentów strategicznych obowiązujących w mieście oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rafał Florczyk
Przewodniczący Zespołu ds. Rewitalizacji