zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
PL BIP

Nie truj! Daj oddychać!

Ochrona powietrza

Stan jakości powietrza w ostatnich latach stał się dużym wyzwaniem ze względu na jego znaczne pogorszenie. Trend ten jest znany globalnie, jakość powietrza w całej Polsce, jak i Europie oraz reszcie świata stanowi duży problem. Miasto Legionowo poważnie traktuje powietrze, dlatego aktywnie działa w ramach swoich granic ku poprawie jego jakości...

Ekopatrol

Powołany w celu dbania o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

Uchwała antysmogowa

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza. Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Nowe przepisy będą obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Mapa wymienionych pieców

Stan na 7 stycznia 2019 r.

Termowizja

Cykliczna akcja Urzędu Miasta dotycząca ochrony powietrza w Legionowie – badanie kamerą termowizyjną.

Facebook - Nie truj daj oddychać

Wejdź | Polub | Obserwuj

Aplikacja - Airly

Monitoruj jakość powietrza na swoim smartfonie instalując aplikację Airly
Android
Zainstaluj

Dawniej i dziś

ilość starych pieców 1076
przed 2015

ilość podpisanych umów 330
do 7 stycznia 2019 na wymianę pieców

do pobrania

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

W 2013 Rada Miasta Legionowo zleciła wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Legionowo. Dokument został przyjęty uchwałą Rady Miasta w 2015 r. W opracowaniu sfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dokonano inwentaryzacji obecnej gospodarki energią w mieście oraz wytyczono cele jej modernizacji w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii.
KZB LegionowoPECPWK LegionowoStraż Miejska w LegionowieMiejska Biblioteka Publiczna w LegionowieMiejski Ośrodek Kultury w LegionowieMuzeum Historyczne w LegionowieOśrodek Pomocy Społecznej w LegionowieStarostwo Powiatowe w LegionowiePowiatowe Centrum Integracji SpołecznejPowiatowy Urząd Pracy w LegionowiePowiatowa Izba Gospodarcza w LegionowieCentrum Szkolenia PolicjiKomenda Powiatowa w LegionowiePunkt Informacji Europejskiej Europe Direct – WarszawaSystem Gospodarki Odpadami w Legionowie