zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika promująca program Czyste Powietrze - zdrowy wybór

Uruchamiamy punkt konsultacyjny programu "Czyste powietrze"

Data dodania: 22 października 2021

Prezydent Miasta Legionowo podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie porozumienie w sprawie utworzenia punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze".

Cofnij

Mogą z niego skorzystać mieszkańcy Legionowa, po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska tel: 22 766 40 66 lub 22 766 40 65. Punkt jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Miasta Legionowo w sali obsługi klienta, na parterze budynku.

Można w nim uzyskać między innymi porady merytoryczne i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków skorzystania z projektu, przygotowanie oraz złożenie wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie wystawia zaświadczenia o dochodach, niezbędne do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania.

Dotacje z programu "Czyste powietrze" można łączyć, pod pewnymi warunkami, z dotacjami gminnymi na wymianę źródła ciepła oraz z ulgą termomodernizacyjną w podatku dochodowym.

Program czyste powietrze to ogólnopolski program wspierania termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła, kierowany do właścicieli domów jednorodzinnych. W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dotacji lub pożyczki na przedsięwzięcia takie jak:

  • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe,
  • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU*,
  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub CWU (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do CWU),
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • audyt energetyczny(pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalny, podstawowy poziom dofinansowania wynosi 30 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

*CWU - Ciepła Woda Użytkowa