zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Budowa oświetlenia drogowego części ul. Partyzantów w Legionowie

Data dodania: 5 lipca 2018

W dniu 2.07.2018r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót

Cofnij

Wartość: 16.898,13zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzynaście groszy)

Firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ELTOB Waldemar Tobiś, ul. Suwalna 11/14, 05-120 Legionowo

Data rozpoczęcia: wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi 12.07.2018r.

Data zakończenia: termin realizacji: 60 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę

Opis/zakres robót: budowa trzech kompletnych punktów oświetleniowych z ledowym źródłem światła