zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Budowa ścieżek rowerowych w Legionowie

Data dodania: 5 lipca 2018

W dniach 4.04.2018 r i 16.04.2018 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcami robót

Cofnij

Wartość: 7.544.302,84 zł brutto (słownie:siedem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwa złote 84/100)

Firma: Zadanie 1 – Drogi i Mosty Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk

Zadanie 2,3,4 – Roboty Ziemne-Budowlane Janusz Mróz, ul. Jana III Sobieskiego 41/30; 05-120 Legionowo

Data rozpoczęcia: 04.04.2018r. (od dnia wprowadzenia WYKONAWCY na roboty)

Data zakończenia: 31 sierpnia 2018r.

Opis/zakres robót: wykonanie nowych nawierzchni jezdni (ul. Orzechowa, Al. Róż), chodników, dróg rowerowych i zjazdów, odwodnienia, oznakowania poziomego i pionowego, remont oświetlenia wraz z przestawieniem słupa, przebudowa urządzeń teletechnicznych