zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Budowa ulicy Prymasowskiej oraz remonty nawierzchni jezdni w przyległych fragmentach ulic B. Chrobrego i Marszałkowskiej w Legionowie.

Data dodania: 5 lipca 2018

Stan: W dniu 26.04.2018r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót

Cofnij

Wartość: 2.063.538.01 zł brutto (słownie:dwa miliony sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych 01/100)

Firma: PARTNER Krzysztof Czarnecki Maciej Korolec Spółka Jawna,
ul. Dębow
a 24, 05-123 Chotomów,

Data rozpoczęcia: 25.05.2018r. (od dnia wprowadzenia WYKONAWCY na roboty)

Data zakończenia: 14 sierpnia 2018r.

Opis/zakres robót: wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, odwodnienia, w tym studni chłonnych, oznakowania poziomego i pionowego, remont oświetlenia wraz z przestawieniem słupa, przebudowa urządzeń teletechnicznych