zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu prezydent miasta Roman Smogorzewski wręczający wyróżnienie nauczycielowi

Dzień Edukacji Narodowej w Legionowie

Data dodania: 14 października 2021

Dzień Edukacji Narodowej jest wyjątkowym świętem nauczycieli i pracowników oświaty. Tegoroczne wydarzenie miało miejsce w sali ślubów ratusza (12.10). Podczas spotkania uhonorowano najbardziej zaangażowanych pracowników oświaty z placówek prowadzonych przez Gminę Legionowo.

Cofnij

Uczestniczyli w nim: Prezydent Miasta Legionowo – Roman Smogorzewski, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo – Piotr Zadrożny, Przewodniczący Rady Miasta Legionowo – Ryszard Brański, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Legionowo – Janusz Klejment oraz kadra pedagogiczna szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Legionowo.

Podczas wydarzenia wyróżnieni nauczyciele odebrali listy gratulacyjne i nagrody za rzetelną oraz profesjonalną pracę, a także pasję, zamiłowanie i indywidualne podejście do młodego człowieka. Jest to dowód uznania za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Legionowskie szkoły, przedszkola i żłobek mają bardzo duże znaczenie dla naszej lokalnej społeczności. Umiejętności, pasje i zawodowe ambicje kadry pedagogicznej oraz zaangażowanie kadry niepedagogicznej przekładają się na sukcesy w wielu obszarach, są powodem do dumy i szczególnych podziękowań – podkreślił podczas spotkania Piotr Zadrożny.

Lista dokonań i sukcesów w obszarze działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej była w minionym czasie niezwykle długa, a tym, którzy w najszerszym stopniu spełniają określone kryteria, zostały przyznane nagrody Prezydenta Miasta Legionowo. W sumie do tego grona zaliczonych zostało w tym roku dziewiętnastu nauczycieli szkół i przedszkoli.

Dziękuję Państwu w imieniu swoim i mieszkańców za ogromny trud włożony w edukację młodego pokolenia oraz niesamowite zaangażowanie. Życzę wszystkim zdrowia oraz energii, jakże potrzebnej do urzeczywistniania kolejnych zamierzeń, a także realizacji często niełatwych przedsięwzięć – mówił Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski.

Nie należy zapominać, że o jakości pracy szkół i przedszkoli w znaczącym stopniu decyduje kadra kierownicza. Codzienność pracy dyrektorów to nieustanne podejmowanie różnorodnych decyzji, występowanie wielokrotnie w roli mediatora czy rozwiązywanie problemów. Ta niełatwa praca wymaga szczególnych umiejętności, działania niejednokrotnie pod presją czasu, umiejętności godzenia potrzeb indywidualnych z potrzebami całej społeczności szkolnej. W związku z tym za swą wyróżniającą się pracę nagrody Prezydenta Miasta Legionowo otrzymało piętnastu dyrektorów placówek oświatowych.

Dodatkowo podkreślić należy, iż nauczyciel z Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 otrzymał nagrodę mazowieckiego kuratora oświaty, a z Przedszkola Miejskiego nr 9 nagrodę ministra edukacji.

Przypomnijmy, że Dzień Nauczyciela upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku.