zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Urząd

Informacje po XIII posiedzeniu Zespołu ds. Rewitalizacji

Data dodania: 11 grudnia 2019

Trzynaste posiedzenie Zespołu ds. Rewitalizacji odbyło się 4 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali 3.44 Urzędu Miasta Legionowo.

Cofnij

Podczas posiedzenia Przewodniczący Zespołu – Rafał Florczyk w skrócie omówił zasady funkcjonowania inicjatywy lokalnej w Legionowie. Następnie Pan Kamil Stępkowski z Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji przedstawił założenia funkcjonowania budżetu obywatelskiego, który ma zostać wprowadzony w Legionowie w 2020 r.

W trakcie dyskusji poruszony został temat zgłaszania projektów i głosowania przez mieszkańców oraz przedstawiony został planowany harmonogram poszczególnych etapów, począwszy od promocji budżetu obywatelskiego. Omówiony został również przykład wydzielenia w jednym z miast części budżetu na działania rewitalizacyjne.

Następnie Przewodniczący przedstawił postępy w realizacji najważniejszych projektów rewitalizacyjnych. Zespół podczas posiedzenia wydał dwie pozytywne opinie: nt. postępu procesu rewitalizacji oraz aktualności Lokalnego Programu Rewitalizacji.

 

Rafał Florczyk

Przewodniczący Zespołu ds. Rewitalizacji