zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Jeż

Jesień w parku i ogrodzie

Data dodania: 22 października 2021

W związku z licznymi uwagami mieszkańców dotyczącymi nadmiernego wygrabiania liści na terenach zieleni osiedlowej apelujemy do zarządców osiedli o ograniczenie zakresu tych prac. Także właściciele indywidualnych ogrodów powinni zastanowić się nad celowością grabienia wszystkich liści w swoich ogrodach.

Cofnij

Szczególnie dotyczy to gruntu wokół drzew i krzewów oraz rabat kwiatowych. Dokładne wygrabianie liści zaleca się jedynie na starannie pielęgnowanych trawnikach poddawanych w sezonie systematycznym zabiegom pielęgnacyjnym: aeracji, wertykulacji, nawożeniu, koszeniu i podlewaniu.

W innych przypadkach dokładne wygrabianie liści powoduje ubożenie trawników i jest szkodliwe dla środowiska. Opadłe liście tworzą naturalną ściółkę wokół drzew i krzewów, czy na rabatach kwiatowych, ograniczają parowanie wody z gleby, stanowią dodatkową zimową ochronę roślin przed mrozem, a rozkładając się tworzą próchnicę użyźniającą glebę.

W suchych liściach zimuje ogromna ilość drobnych bezkręgowców (w tym wiele pożytecznych owadów), bardzo ważnych dla ekosystemu terenów zieleni. W bezśnieżne zimy skorzystają z tego również ptaki, znajdujące wśród liści larwy.

Wśród suchych liści znajdą zimową kryjówkę jeże. Te pożyteczne zwierzęta zwalczają szkodniki (np. ślimaki).

Informacje te potwierdzają naukowcy:

Wygrabianie liści jest bezcelowe pod względem ogrodniczym, szkodliwe pod względem ekologicznym - mówi prof. Maciej Luniak z Polskiej Akademii Nauk, ekspert od ekologii w środowisku zurbanizowanym. - Butwiejąca ściółka zapewnia żyzność gleby i jest środowiskiem bezkręgowców, które przerabiają tę ściółkę na materię nieorganiczną i stanowią pokarm dla wielu zwierząt.  Jest to więc podstawą funkcjonowania całego ekosystemu i bogactwa przyrody. Obecność takiej ściółki służy też drzewom: zapewnia żyzność gleby i utrzymuje wilgoć - dodaje. Stosy liści tworzą też naturalne schronienia dla jeży, które bez nich mogą nie przetrwać mrozów.

W Legionowie na miejskich terenach zieleni wygrabianie liści zostało znacznie ograniczone zgodnie z zaleceniami specjalistów.


Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Legionowo zabrania się wypalania traw, spalania liści i innych odpadów komunalnych w granicach administracyjnych miasta.

Liście oraz pozostałe odpady zielone należy kompostować (rozwiązanie najbardziej ekologiczne) lub oddawać w brązowych workach. Od wielu lat w Urzędzie Miasta Legionowo można dostać bezpłatnie kompostowniki.

Ulotka akcji Liść się jeży - nie zgrabiaj liści

Aby otrzymać kompostownik, prosimy o kontakt z Działem Gospodarki Odpadami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, stanowisko 1 i 2 (obok działu paszportowego), tel. 22 766 40 17, e-mail odpady@um.legionowo.pl.