zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Trzy osoby

Konsultacje diagnozy obszaru rewitalizacji

Data dodania: 10 czerwca 2024

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo 3 czerwca odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miejskiej Legionowo. Jest to pierwszy etap prac związany z przygotowywaniem nowego Gminnego Programu Rewitalizacji.

Cofnij

W spotkaniu udział wzięli między innymi: Zastępca Prezydenta Mirosław Grabowski, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz eksperci zewnętrzni przygotowujący diagnozę.

Podczas spotkania przedstawiona została metodyka prac nad diagnozą, wyniki wskaźników oraz propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W skład proponowanego obszaru rewitalizacji wchodzi część osiedla Młodych oraz osiedle Kozłówka.

Konsultacje potrwają do 25 czerwca. Uwagi mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza uwag w formie elektronicznej na adres e-mail konsultacje@um.legionowo.pl lub w formie papierowej składanej w Referacie Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Legionowo, lub w formie zaprotokołowanych uwag ustnych w Referacie Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Legionowo.

Informacje o sposobach zgłaszania uwag i niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce Rewitalizacja.