zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Napis Ścieżki rowerow na fragmencie mapy rowerowej.

Kontynuujemy budowę ścieżek rowerowych

Data dodania: 13 lipca 2021
Dzięki unijnemu wsparciu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Legionowie wybudowane zostaną nowe drogi rowerowe.
Cofnij

W minionym tygodniu wyłoniono i podpisano umowy z dwoma wykonawcami. Umowy na ścieżki rowerowe Część 4 – Budowa ścieżki rowerowej w ul. Sowińskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego oraz Część 6 – Budowa ścieżki rowerowej w ul. Olszankowej

  • Wykonawcą fragmentu ul. Olszankowej będzie firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, która wykona przedmiot umowy za łączną kwotę 726 877,73 zł, udzielając na nią 7 letniego okresu gwarancji. Czas na realizację przedmiotu umowy: 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
  • Wykonawcą fragmentu ul. Sowińskiego, ul Chrobrego i fragmentu ul. Kazimierza Wielkiego będzie firma TIT Bruk Tamasz Knapik, która wykona przedmiot umowy za łączną kwotę 2 137 899,41 zł, udzielając na nią 7 letniego okresu gwarancji. Czas na realizację przedmiotu umowy: 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

W ramach projektu: Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II wybudowane zostaną trasy dla rowerów w ulicach: Sowińskiego, Bolesława Chrobrego, Kard. S. Wyszyńskiego, Słonecznej, B. Roi, Zakopiańskiej i Olszankowej oraz w alejach Legionów, 1WDZ i Sybiraków, a także w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego i szlaku wzdłuż torów PKP.

Łączna kwota projektu to ponad 6,6 mln zł z UE w Legionowie powstanie blisko 9 km nowych dróg dla rowerów. Będą one uzupełnieniem sieci istniejących tras i utworzą spójny system. Zapewnią one rowerzystom bezpośrednie połączenie z węzłami przesiadkowymi na stacji PKP Legionowo i pętli autobusowej przy ul. Sowińskiego. Poza drogami rowerowymi wybudowana zostanie również infrastruktura towarzysząca, czyli miejsca postoju rowerów, punkty oświetlenia ulicznego i inne niezbędne urządzenia. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia emisji spalin samochodowych, jak i zmniejszenia hałasu. Nowe drogi dla rowerów poprawią też bezpieczeństwo w ruchu drogowym.