zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Dwie osoby, po lewej na wózku inwalidzkim

Nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Data dodania: 10 stycznia 2023

16 stycznia rozpoczyna się nabór uczestników do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023. Nabór jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo spełniających kryteria Programu.

Cofnij

Nabór uczestników odbywa się w ramach planowanej realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi asystentów nie zostaną zapewnione w przypadku niepodpisania umowy przez Gminę Miejską Legionowo i Wojewodę Mazowieckiego ws. realizacji Programu.


Szczegóły nt. programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023.


Wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Legionowo ul. Piłsudskiego 41 w terminie od dnia 16.01.2023 r. do 27.01.2023 r. W celu złożenia wniosku należy pobrać z biletomatu bilet z numerem dedykowanym programowi Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Na jeden numer ww. biletu złożyć można jeden wniosek. Bilet należy załączyć do wniosku. O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia złożone przed 16 stycznia nie będą rozpatrywane. Wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć orzeczenie o niepełnosprawności. Kartę uzupełnienia danych można załączyć do karty zgłoszenia lub dostarczyć w późniejszym terminie po zakwalifikowaniu do Programu. O kwalifikacji do uczestnictwa w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Przed złożeniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Strategii i Funduszy Zewnętrznych tel. 22 766 40 74, 22 766 40 73.

flaga i herb Polski