zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na realizatorów programu polityki zdrowotnej

Data dodania: 16 lipca 2018

Prezydent Miasta Legionowo działając na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) z dniem 16 lipca 2018 r.  ogłasza IV otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej: Program polityki zdrowotnej pn. „Zdrowy senior – opieka geriatryczna dla mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 70+” przyjętego uchwałą Nr XLIII/599/2018 r. Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2018 r.

Cofnij

Termin składania ofert: do dnia 03 sierpnia 2018 r. włącznie (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo).

Link do BIP